در دیده‌ی من اندرا * وز چشم من بنگر مرا * زیرا برون از دیده‌ها * منزلگهی بگزیده‌ام
  واگویه های پیشین
  ------------------------------------

  دی 1389
  آذر 1389
  مهر 1389
  شهریور 1389
  مرداد 1389
  تیر 1389
  خرداد 1389
  اردیبهشت 1389
  فروردین 1389
  اسفند 1388
  بهمن 1388
  دی 1388
  آذر 1388
  آبان 1388
  مهر 1388
  شهریور 1388
  مرداد 1388
  تیر 1388
  خرداد 1388
  اردیبهشت 1388
  فروردین 1388
  اسفند 1387
  بهمن 1387
  دی 1387
  آذر 1387
  آبان 1387
  مهر 1387
  شهریور 1387
  مرداد 1387
  تیر 1387
  خرداد 1387
  اردیبهشت 1387
  فروردین 1387
  اسفند 1386
  بهمن 1386
  دی 1386
  آذر 1386
  آبان 1386
  مهر 1386
  شهریور 1386
  مرداد 1386
  خرداد 1386
  اردیبهشت 1386
  فروردین 1386
  اسفند 1385
  بهمن 1385
  دی 1385
  آذر 1385
  آبان 1385
  مهر 1385
  شهریور 1385
  مرداد 1385
  تیر 1385
  خرداد 1385
  اردیبهشت 1385
  فروردین 1385
  اسفند 1384
  بهمن 1384
  دی 1384
  آذر 1384
  آبان 1384
  مهر 1384
  شهریور 1384
  مرداد 1384
  تیر 1384
  خرداد 1384
  اردیبهشت 1384
  فروردین 1384
  اسفند 1383
  بهمن 1383
  دی 1383
  آذر 1383
  آبان 1383
  مهر 1383
  شهریور 1383
  مرداد 1383
  تیر 1383
  خرداد 1383
  اردیبهشت 1383
  فروردین 1383
  اسفند 1382
  بهمن 1382
  دی 1382
  آذر 1382
  آبان 1382
  مهر 1382
  شهریور 1382
  مرداد 1382
  تیر 1382
  خرداد 1382


  موزیک
  ------------------------------------


  دوستان
  ------------------------------------

  عادی

  پرستو

  چند قدم نزدیک تر به خدا
  عادی
  حدیث دل
  یکی مثل همه
  بانوی باران
  آشنا
  دل نوشته های من
  نخل تنهای جنوب
  آسمونی
  نغمه سکوت
  تاسیان
  ایمان تنها
  خواهر کوچولو
  من آخرین ترانه ی بارانم
  از قلب کویر
  خودنویس
  دیر تش باد
  من و ام اس
  آبی خاکستری سیاه
  صداقت
  پرسه
  مرا آفرید آن‌که دوستم داشت
  یک مهندس خسته
  زنانگی‌های یک زن وراج
  من و درناها و پنجشنبه‌هایم

  عناوین آخرین واگویه ها
  ------------------------------------

  رهگذران : 349439

  یکشنبه 4 فروردین‌ماه سال 1387

  یا مقلب القلوب ...

   

  نوروز 1387 مبارک

   

  بازکن پنجره را
  و بکش با نفسی تند و عمیق
  بوی عطر گل یاس
  و ببین پر زدن بلبل را
  که شده مست ز بوی خوش و جان بخش بهار
  و ببین مرغک آزردۀ عشق
  که حزین بود و نزار
  با شکوفایی گلهای بهار
  شده سرمست غرور


  دیگر آن سوزش سرمای زمستان
  نَوَزد بر بدن سبز درخت
  یا که شلاق خزان
  نکند غنچۀ گل را پرپر


  بازکن پنجره را
  پرکن از رایحه و عطر بهار
  ریۀ خسته ز بیداد زمستان و خزان
  و ببین در همه جا
  فرشی از سبزه و گل پهن شده ست
  تک درختی که ز سرما بدنش می لرزید
  جامۀ سبز به تن کرده ، تنش گرم شده ست


  پولک زرد و سپید
  دست خیاط طبیعت
  به روی جامۀ سر سبز درخت
  دانه دانه زده با زیبایی
  گوییا فصل بهار
  کرده بر پیکر او
  تور خوش رنگ عروس
  که لطیف است به مانند حریر
  ...

   

  هفت سین