X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
واگویه ها
در دیده‌ی من اندرا * وز چشم من بنگر مرا * زیرا برون از دیده‌ها * منزلگهی بگزیده‌ام
  واگویه های پیشین
  ------------------------------------

  دی 1389
  آذر 1389
  مهر 1389
  شهریور 1389
  مرداد 1389
  تیر 1389
  خرداد 1389
  اردیبهشت 1389
  فروردین 1389
  اسفند 1388
  بهمن 1388
  دی 1388
  آذر 1388
  آبان 1388
  مهر 1388
  شهریور 1388
  مرداد 1388
  تیر 1388
  خرداد 1388
  اردیبهشت 1388
  فروردین 1388
  اسفند 1387
  بهمن 1387
  دی 1387
  آذر 1387
  آبان 1387
  مهر 1387
  شهریور 1387
  مرداد 1387
  تیر 1387
  خرداد 1387
  اردیبهشت 1387
  فروردین 1387
  اسفند 1386
  بهمن 1386
  دی 1386
  آذر 1386
  آبان 1386
  مهر 1386
  شهریور 1386
  مرداد 1386
  خرداد 1386
  اردیبهشت 1386
  فروردین 1386
  اسفند 1385
  بهمن 1385
  دی 1385
  آذر 1385
  آبان 1385
  مهر 1385
  شهریور 1385
  مرداد 1385
  تیر 1385
  خرداد 1385
  اردیبهشت 1385
  فروردین 1385
  اسفند 1384
  بهمن 1384
  دی 1384
  آذر 1384
  آبان 1384
  مهر 1384
  شهریور 1384
  مرداد 1384
  تیر 1384
  خرداد 1384
  اردیبهشت 1384
  فروردین 1384
  اسفند 1383
  بهمن 1383
  دی 1383
  آذر 1383
  آبان 1383
  مهر 1383
  شهریور 1383
  مرداد 1383
  تیر 1383
  خرداد 1383
  اردیبهشت 1383
  فروردین 1383
  اسفند 1382
  بهمن 1382
  دی 1382
  آذر 1382
  آبان 1382
  مهر 1382
  شهریور 1382
  مرداد 1382
  تیر 1382
  خرداد 1382


  موزیک
  ------------------------------------


  دوستان
  ------------------------------------

  عادی

  پرستو

  چند قدم نزدیک تر به خدا
  عادی
  حدیث دل
  یکی مثل همه
  بانوی باران
  آشنا
  دل نوشته های من
  نخل تنهای جنوب
  آسمونی
  نغمه سکوت
  تاسیان
  ایمان تنها
  خواهر کوچولو
  من آخرین ترانه ی بارانم
  از قلب کویر
  خودنویس
  دیر تش باد
  من و ام اس
  آبی خاکستری سیاه
  صداقت
  پرسه
  مرا آفرید آن‌که دوستم داشت
  یک مهندس خسته
  زنانگی‌های یک زن وراج
  من و درناها و پنجشنبه‌هایم

  عناوین آخرین واگویه ها
  ------------------------------------

  رهگذران : 349533

  یکشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1384

  تنهـایــی ! ...

  من از همه نعمت های این جهان ، آنچه را برگزیده ام و دوست می دارم تنهـایــی ست :
  این نگهبان سکوت
  شمع جمعیت تنهـایــی
  راهب معبد خاموشی ها
  حاجب درگه نومیدی
  سالک راه فراموشی ها
  چشم به راه پیامی ، پیکی
  گرمی بازوی مهری نیست
  خفته در سردی آغوش پر آرامش یأس
  که نه بیدار شود از نفس گرم امید
  سر نهاده است به بالین شبی
  که فریبش ندهد عشوه ی خونین سحر .
  ای پرستو ، برگرد !
  « ای پرستو که پیام آور فروردینی
  »
  بگریز از من ، از من بگریز !
  باغ پژمرده ی پامال زمستان ها
  چشم به راه بهاری نیست
  گرد آشوبگر خلوت این صحرا
  گردبادی ست سیه ، گرد سواری نیست ...
  هنوز هم همانم ، همان نگهبان و همان شمع ، همان راهب و حاجب و سالک که بودم ، پیغمبر می گفت : من از دنیای شما عطر را و زن را و نماز را دوست می دارم ، اما من تنهـایــی را برگزیده ام که اگر این صومعه ی پاک و پناهگاه مأنوس نبود ، مرا این دنیا که در و دیوار و همه ساکنانش با من بیگانه اند ، دشمن اند ، می کشت . تعجب می کردی که آدمی چون من چگونه با این گرمی و گستاخی با مردم درمی آمیزد ، به میان جمع می رود ، در همه غرق می شود ، هر کسی را تحمل می کند ، این همه آدم های جور واجور هر کدام خود را با او جور می یابند ! می دانی با چه پشتگرمی تا قلب این دریای جمعیت می رفتم و در دیگران غرق می شدم ؟ هر کسی را و هر چیزی را تحمل می کردم ؟ من در پشت سر ، برج و باروی استوار و نفوذناپذیر تنهـایــی را داشتم ؛ که هر گاه ، دیگران برایم تحمل ناپذیر می شدند و هرگاه زندگی می خواست گریبان را به چنگ آورد ، به درون این معبد پناه می برم و درها را می بستم ، راحت !
  ماه اگر حلقه به در می کوفت جوابش می کردم ! ...
  بزرگترین هنر من و قدرت من و ثروت من همین - فن زیستن در خویش - بود . خانه ی من همین بود . بیهوده نبود که یافتن من ، به قول دوستان ، کشفی بود و به تصحیح نبوغ آمیز « م » اختراعی ! چه تصحیح عجیبی ! واقعآ نابغه است
  ...

                                                                                                         " هبوط در کویر - دکتر شریعتی "